Traject sportschutterslicentie

Schietproef
Alvorens onze schutters toegelaten worden een Voorlopige Sportschutterslicentie aan te vragen, dienen ze te slagen voor de interne schietproef. Lees hier meer over deze proef.

Voorlopige sportschutterslicentie
Voor je een vuurwapen kan aanschaffen, wil de wetgever dat je vertrouwd wordt met de schietsport. Dit gebeurt door middel van de voorlopige sportschutterslicentie. Je kan in de schietclub gebruik maken van de wapens van een collega schutter zodat je -onder de juiste begeleiding- leert hoe je met vuurwapens moet omgaan. Je kan een jaar lang gebruik maken van vuurwapens met je voorlopige schutterslicentie. Deze periode is ideaal om je een beeld te vormen van de verschillende wapens. Probeer zoveel mogelijk wapens te testen om te zien wat je het beste ligt. De meeste collega schutters zullen je met veel plezier hun wapen eens laten testen. Elk wapen heeft z’n eigen specifieke eigenschappen.

Volgens het sportschuttersdecreet zijn 5 verschillende categorieën van wapens in Vlaanderen:

 • categorie A: revolvers
 • categorie B: pistolen
 • categorie C: schoudervuurwapens met gladde loop
 • categorie D: schoudervuurwapens met getrokken loop
 • categorie E: zwartkruit wapens

Een voorlopige licentie is slechts geldig voor 1 van deze categorieën, maar je kan er wel verschillende tegelijk aanvragen. Kostprijs van de voorlopige licentie: 5 euro per categorie, met een maximum van 10 euro (+ 2 euro administratiekosten). De aanvraag van de voorlopige sportschutterslicentie gebeurt d.m.v. het aanvraagformulier “model VL1”.

Dit formulier moet vergezeld worden van volgende zaken:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Een medisch attest (model VL3)
  • Dit attest laat je invullen door je huisarts
  • Het blanco formulier download je van de website van FROS (model VL3)
  • Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Als je minderjarig bent: een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger

Geef heel dit bundeltje af aan de verantwoordelijke in de schietclub. Deze zal het dossier nakijken en doorsturen naar de Federatie (FROS). FROS zal op haar beurt het dossier evalueren en een sportschuttersboekje en de voorlopige licentie(s) opsturen.

Het sportschuttersboekje wordt gebruikt om de schietbeurten te registreren. Telkens je in de club komt oefenen met een wapen waarvoor je een voorlopige licentie hebt, krijg je een stempel in je boekje (maximum 1 stempel per dag).

Voor de aanvraag van je definitieve sportschutterslicentie heb je een attest nodig van een praktische en theoretische proef. Beide proeven worden door de Federatie georganiseerd. Inschrijven om deel te nemen aan de proeven kan je op de club zelf.

 • De kandidaat moet bij het begin van de proeven volgende zaken voorleggen:
  • Zijn lidkaart van de schietsportfederatie
  • Zijn identiteitskaart
 • De theoretische proef bestaat uit een meerkeuzevragenlijst die opgesteld wordt door de Federatie
 • De praktische proef bestaat er vooral uit om te bewijzen dat de nieuwe schutter in staat is om veilig met een wapen om te gaan:
  • Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen
  • Schieten met het wapen
  • Beperkte demontage van het wapen
  • Dragen, hanteren en gebruiken in een schietstand van een wapen
  • Gebruiken van de richtmiddelen
  • Beheersen van de schietrichting en de terugslag

De definitieve sportschutterslicentie kan aangevraagd worden wanneer alle onderstaande modaliteiten voldaan zijn:

 • De schutter is minstens 6 maanden lid bij zijn schuttersvereniging en de Federatie.
 • De schutter registreerde minstens 12 schietbeurten in zijn/haar sportschuttersboekje, gespreid over minimum 2 trimesters en binnen maximum 1 jaar na de uitreikingsdatum van de voorlopig sportschutterslicentie
 • De schutter slaagde voor de theoretische en praktische proeven

Opleiding hantering vuurwapens
Om de kwaliteit van onze schutters te kunnen garanderen, organiseert De Merodeschutters Turnhout vzw elke twee weken op zaterdagvoormiddag een opleiding over het hanteren van vuurwapens. Deze opleiding moet verplicht gevolgd worden alvorens de schutter zelfstandig toegelaten wordt op de vuurstand. Lees hier meer.

Definitieve sportschutterslicentie
Voor de aanvraag van je definitieve sportschutterslicentie maak je gebruik van het aanvraagformulier “model VL2”. Hierbij worden volgende stukken gevoegd:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Medisch attest
  • Dit attest laat je invullen door je huisarts
  • Het blanco formulier download je van de website van FROS (model VL3)
  • Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Als je minderjarig bent: een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger
 • Attest van slagen voor de theoretische proef
 • Attest van slagen voor de praktische proef

Dit bundeltje wordt samen met 40 euro (+ 2 euro administratiekosten) afgegeven aan de verantwoordelijke in de schietclub, die het op zijn beurt controleert en doorstuurt naar de Federatie (FROS). FROS kijkt het dossier nogmaals na en bij goedkeuring wordt er binnen de 15 dagen na ontvangst een definitieve sportschutterslicentie opgestuurd naar de aanvrager.

De definitieve sportschutterslicentie wordt uitgereikt voor een periode van 5 jaar, mits jaarlijkse geldigverklaring. Voor deze licentie dient de schutter ook 12 schietbeurten te registreren. Om de licentie te laten geldig verklaren, dient het formulier “model VL12” ingevuld te worden. Volgende documenten moeten toegevoegd worden aan het dossier:

 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag

Elke 5 jaar dient de sportschutterslicentie hernieuwd te worden aan de hand van formulier “model VL11”. Dit dossier wordt opgestuurd met volgende stukken:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Kopie sportschutterslicentie
 • Medisch attest
  • Dit attest laat je invullen door je huisarts
  • Het blanco formulier download je van de website van FROS (model VL3)
  • Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard