Definitieve Sportschutterslicentie

Voor de aanvraag van je definitieve sportschutterslicentie maak je gebruik van het aanvraagformulier “model VL2”. Hierbij worden volgende stukken gevoegd:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Medisch attest
  • Dit attest laat je invullen door je huisarts
  • Het blanco formulier download je van de website van FROS (model VL3)
  • Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Als je minderjarig bent: een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger
 • Attest van slagen voor de theoretische proef
 • Attest van slagen voor de praktische proef

De aanvragen stuurt dit dossier integraal op naar de federatie (FROS) en maakt het verschuldigde bedrag over op hun rekening. Alle nodige informatie staat vermeld op het aanvraagformulier. FROS kijkt het dossier na en bij goedkeuring wordt er binnen de 15 dagen na ontvangst een definitieve sportschutterslicentie opgestuurd naar de aanvrager.

De definitieve sportschutterslicentie wordt uitgereikt voor een periode van 5 jaar, mits jaarlijkse geldigverklaring. Voor deze licentie dient de schutter ook 12 schietbeurten te registreren. Om de licentie te laten geldig verklaren, dient het formulier “model VL12” ingevuld te worden. Volgende documenten moeten toegevoegd worden aan het dossier:

 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde omslag

Elke 5 jaar dient de sportschutterslicentie hernieuwd te worden aan de hand van formulier “model VL11”. Dit dossier wordt opgestuurd met volgende stukken:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Recente pasfoto
 • Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
 • Kopie sportschutterslicentie
 • Medisch attest
  • Dit attest laat je invullen door je huisarts
  • Het blanco formulier download je van de website van FROS (model VL3)
  • Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard