10 stand - 2

Nieuwe secretaris

Onze secretaris Walter heeft om gezondheidsredenen zijn mandaat moeten opgeven. We hebben een nieuwe secretaris ad interim aangesteld om Walter alvast te vervangen tot de volgende statutaire vergadering begin 2023.

Lenka Verbist neemt de rol van secretaris sinds juni op zich. Ze is al sinds 2013 lid van onze club en zet zich ook al in als trainer/monitor voor nieuwe leden. We zijn haar erg dankbaar voor de uitbreiding van haar engagement voor de club.

We wensen Walter veel beterschap.

Heraansluiting 2022

Beste leden

De e-mails met uitnodiging tot betaling van het lidgeld voor 2022 en de Algemene Vergadering 2022 werden uitgestuurd. Indien je deze niet gekregen hebt, laat het dan weten aan onze secretaris! Zij die de brief per post ontvangen volgen later deze week.

Vriendelijke groeten,
het bestuur

Volledige opening vanaf 9 juni

Beste leden,

Vanaf vandaag, 9 juni, mogen de schietstanden weer openen voor al hun leden. De geldende maatregelen zijn zoals steeds te raadplegen op de corona-pagina. Opgelet: de maatregelen kunnen op korte tijd meerdere keren wijzigen, lees dus vóór élk bezoek deze pagina nog eens na!

Reservaties zijn niet langer nodig. De schietbeurten zijn niet langer beperkt in tijd, maar we vragen uiteraard wel rekening te houden met andere leden. Er zijn er immers nog veel die schietbeurten moeten behalen om hun licentie te verlengen.

Vriendelijke groeten,
het bestuur

Pinkstermaandag

Beste leden

Op Pinkstermaandag, 24 mei, zal de club uitzonderlijk geopend zijn. Dit om zoveel mogelijk leden met definitieve sportschutterslicentie de mogelijkheid te geven hun vereiste schietbeurten te behalen.

Vriendelijke groeten
het bestuur