10 stand - 2

Upgrade WiFi

Ally heeft tijdens de zomer een upgrade uitgevoerd aan het draadloos internet in onze club. Het standaard netwerk van de router achter de ijskast bij de toog is nu uitgeschakeld en vervangen door 3 access points. Zo is er een betere signaaldekking in de kantine en ben je zelfs nog online op de schietstand.

Het excuus voor thuis dat je niet bereikbaar was komt hier (jammer genoeg?) mee te vervallen.

Het nieuwe wachtwoord voor het DMST-gast netwerk hangt uit in de kantine!

Clubwedstrijd Leveraction 2022

Naar traditie werd de clubwedstrijd Leveraction in juli afgesloten. Er zijn indrukwekkende punten geschoten.

Leo Goossens is voor de derde keer op rij de winnaar in kaliber .22.

Voor het kaliber groter dan .22 heeft Harry Van Nijlen de eerste plaats weggekaapt.

De winnaars van 2022 krijgen een eervolle vermelding op onze Wall of Fame in de kantine.

De organisatie wil alle deelnemers bedanken en proficiat wensen aan de winnaars.

Gebruik het najaar alvast om te oefenen voor de wedstrijd van 2023. Geef er een lap op!

De organisatie

Nieuwe secretaris

Onze secretaris Walter heeft om gezondheidsredenen zijn mandaat moeten opgeven. We hebben een nieuwe secretaris ad interim aangesteld om Walter alvast te vervangen tot de volgende statutaire vergadering begin 2023.

Lenka Verbist neemt de rol van secretaris sinds juni op zich. Ze is al sinds 2013 lid van onze club en zet zich ook al in als trainer/monitor voor nieuwe leden. We zijn haar erg dankbaar voor de uitbreiding van haar engagement voor de club.

We wensen Walter veel beterschap.