Voorlopige Sportschutterslicentie

Voor je een vuurwapen kan aanschaffen, wil de wetgever dat je vertrouwd wordt met de schietsport. Dit gebeurt door middel van de voorlopige sportschutterslicentie. Je kan in de schietclub gebruik maken van de wapens van een collega schutter zodat je -onder de juiste begeleiding- leert hoe je met vuurwapens moet omgaan. Je kan een jaar lang gebruik maken van vuurwapens met je voorlopige schutterslicentie. Deze periode is ideaal om je een beeld te vormen van de verschillende wapens. Probeer zoveel mogelijk wapens te testen om te zien wat je het beste ligt. De meeste collega schutters zullen je met veel plezier hun wapen eens laten testen. Elk wapen heeft z’n eigen specifieke eigenschappen.

Volgens het sportschuttersdecreet zijn 5 verschillende categorieën van wapens in Vlaanderen:

 • categorie A: revolvers
 • categorie B: pistolen
 • categorie C: schoudervuurwapens met gladde loop
 • categorie D: schoudervuurwapens met getrokken loop
 • categorie E: zwartkruit wapens

Een voorlopige licentie is slechts geldig voor 1 van deze categorieën, maar je kan er wel verschillende tegelijk aanvragen. Kostprijs van de voorlopige licentie: 5 euro per categorie, met een maximum van 10 euro. De aanvraag van de voorlopige sportschutterslicentie gebeurt d.m.v. het aanvraagformulier “model VL1”.

Dit formulier moet vergezeld worden van volgende zaken:

 • Kopie van de identiteitskaart
 • Een medisch attest (model VL3)
  • Dit attest laat je invullen door je huisarts
  • Het blanco formulier download je van de website van FROS (model VL3)
  • Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Uittreksel uit het strafregister
  • Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
  • Model 3, conform artikel 596.1-5A Sv., met vermelding “sportschutterslicentie”, niet ouder dan 3 maanden
  • Het attest is te verkrijgen op het gemeentebestuur of politiekantoor van je woonplaats
  • Let er op dat je het originele document gebruikt, een kopie wordt immers niet aanvaard
 • Als je minderjarig bent: een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger

De aanvragen stuurt dit dossier op naar de federatie (FROS) en maakt het juiste bedrag over op hun rekening. Alle nodige informatie staat vermeld op het aanvraagformulier. FROS zal het dossier evalueren en een sportschuttersboekje en de voorlopige licentie(s) opsturen.

Het sportschuttersboekje wordt gebruikt om de schietbeurten te registreren. Telkens je in de club komt oefenen met een wapen waarvoor je een voorlopige licentie hebt, krijg je een stempel in je boekje (maximum 1 stempel per dag).

Voor de aanvraag van je definitieve sportschutterslicentie heb je een attest nodig van een praktische en theoretische proef. Beide proeven worden door de Federatie georganiseerd. Inschrijven om deel te nemen aan de proeven kan je op de club zelf.

 • De kandidaat moet bij het begin van de proeven volgende zaken voorleggen:
  • Zijn lidkaart van de schietsportfederatie
  • Zijn identiteitskaart
 • De theoretische proef bestaat uit een meerkeuzevragenlijst die opgesteld wordt door de Federatie
 • De praktische proef bestaat er vooral uit om te bewijzen dat de nieuwe schutter in staat is om veilig met een wapen om te gaan:
  • Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen
  • Schieten met het wapen
  • Beperkte demontage van het wapen
  • Dragen, hanteren en gebruiken in een schietstand van een wapen
  • Gebruiken van de richtmiddelen
  • Beheersen van de schietrichting en de terugslag

De definitieve sportschutterslicentie kan aangevraagd worden wanneer alle onderstaande modaliteiten voldaan zijn:

 • De schutter is minstens 6 maanden lid bij zijn schuttersvereniging en de Federatie.
 • De schutter registreerde minstens 12 schietbeurten in zijn/haar sportschuttersboekje, gespreid over minimum 2 trimesters en binnen maximum 1 jaar na de uitreikingsdatum van de voorlopig sportschutterslicentie
 • De schutter slaagde voor de theoretische en praktische proeven