Lid worden

Je kan eenvoudig lid worden door eens langs te komen tijdens onze openingsuren. Je krijgt dan een rondleiding door de schietstand en we trachten je zoveel mogelijk informatie over de club en de schietsport in het algemeen te geven. Na je bezoek krijg je indien gewenst een vragenlijst voor kandidaat-leden mee. Om in te schrijven vul je deze volledig en correct in en bezorg je het opnieuw op de schietstand, samen met onderstaande documenten:

  • Origineel uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed en zedelijk gedrag) model 3 conform artikel 596.1A Sv. met vermelding “schietsport”, niet ouder dan 3 maanden
  • Eventuele kopie van uw geldende sportschutterslicentie en/of Model 4 vergunningen
  • Kopie identiteitskaart, voor- en achterkant
  • Recente pasfoto

Het lidgeld werd bepaald zoals aangegeven in de tabel hieronder. Het is steeds geldig per kalenderjaar (1 jan – 31 dec), ongeacht wanneer het lid inschrijft. Bij inschrijving wordt naast het lidgeld ook een eenmalige patrimoniumbijdrage van € 200 gevraagd (per gezin wonend onder hetzelfde dak).

Periode aanvraag lidmaatschapBedrag t.e.m. het jaar waarin de schutter 17 jaar wordtBedrag vanaf het jaar waarin de schutter 18 jaar wordt
1 jan – 31 jun€ 80€ 110
1 jul – 31 okt€ 50€ 70
1 nov – 31 dec€ 80 (incl. volgende jaar)€ 110 (incl. volgende jaar)

Lid worden kan vanaf 10 jaar, telkens begeleid door een ouder of voogd. Vanaf 14 jaar mag de schutter zelfstandig komen schieten.

Je kan één keer komen “proefschieten” alvorens je al dan niet lid wordt. Onder deskundige begeleiding krijg je inzicht in de veiligheid, het hanteren van een wapen en de juiste schiethoudingen.

Nieuwe leden die (op termijn) met vuurwapens wensen te schieten moeten de Opleiding hantering vuurwapens volgen. Deze wordt elke twee weken op zaterdagvoormiddag georganiseerd in de club.