Nieuwe secretaris

Onze secretaris Walter heeft om gezondheidsredenen zijn mandaat moeten opgeven. We hebben een nieuwe secretaris ad interim aangesteld om Walter alvast te vervangen tot de volgende statutaire vergadering begin 2023.

Lenka Verbist neemt de rol van secretaris sinds juni op zich. Ze is al sinds 2013 lid van onze club en zet zich ook al in als trainer/monitor voor nieuwe leden. We zijn haar erg dankbaar voor de uitbreiding van haar engagement voor de club.

We wensen Walter veel beterschap.

Beperkte opening vanaf 13/5

Beste leden,

Zoals te lezen op de website van FROS (doorklikken op ‘opening indoor schietstanden’), mogen we onze schietstand beperkt terug opendoen voor houders van een definitieve sportschutterslicentie. Dit voor het kunnen behalen van hun verplicht aantal jaarlijkse schietbeurten.

De geldende maatregelen zijn zoals steeds te raadplegen op de corona-pagina,

we vestigen extra aandacht op:

  • Enkel toegang voor leden met een definitieve sportschutterslicentie
  • Geen toegang voor schutters met een voorlopige sportschutterslicentie
  • Geen toegang voor schutters die enkel een model 4 of jachtverlof hebben
  • Geen toegang voor luchtschutters
  • De schutter is enkel aanwezig op de schietstand tijdens het uur van reservatie

Sessie te boeken op psc.optijd.be voor de 25m of 10m stand.

Vriendelijke groeten,
het bestuur